Wat?

Glaucoom is een pijnloze, chronische aandoening waarbij de cellen van de oogzenuw langzaam afsterven. Hierdoor komt het zicht van de patiënt in gevaar, eerst het perifeer zicht, nadien ook het centraal zicht.

In het begin van de ziekte zijn de defecten klein en onopvallend en worden dus niet door de patiënt opgemerkt.

Het afsterven van de oogzenuw is vaak te wijten aan een verhoogde oogdruk (>21 mmHg), maar de zenuwschade kan ook optreden bij een normale oogdruk (tussen 12 en 21 mmHg).

De aandoening treedt meestal op vanaf 40 jaar. De kans om glaucoom te ontwikkelen stijgt met de leeftijd en de aandoening is aanwezig bij 3% tot 5% van de bevolking boven 40 jaar.

Symptomen/klachten

In beginfase: GEEN! Na verloop van tijd kan het perifeer gezichtsveld een onopvallende uitval gaan vertonen.

Wanneer geen behandeling wordt opgestart, evolueert dit naar een kokerzicht, nadien kan men heel snel volledig blind worden.

Glaucoom maakt blind indien niet tijdig gediagnosticeerd en is de 2e belangrijkste oorzaak van blindheid in Europa.

Open-hoek glaucoom is in Europa veruit de meest frequente vorm

Risicofactoren?

 • Verhoogde oogdruk
 • Leeftijd > 40 jaar
 • Erfelijkheid: familielid met glaucoom
 • Te lage bloeddruk: een slechte doorbloeding van het oog maakt het oog gevoeliger voor glaucoom
 • Langdurig gebruik van corticosteroïden

Preventie

Gezien:
 • de eerste schade onopgemerkt ontstaat
 • we het reeds verloren gezichtsveld niet kunnen herstellen
 • we de ziekte niet definitief kunnen genezen, maar wel kunnen afremmen
is voorkomen en op tijd detecteren van de ziekte de beste optie.

Vandaar het van belang om vanaf de leeftijd van 45 jaar, de oogdruk te laten nameten bij de oogarts, zeker in geval van familiale voorbeschiktheid.

De oogarts zal dan bepalen of u een risicopatiënt bent of niet en hoe vaak u best op controle komt.

Behandeling

De behandeling heeft als doel de ziekte te remmen. Men ziet dan ook geen verbetering na het opstarten van de therapie. Vaak is dat frustrerend voor de patiënten. Er moet dagelijks medicatie gedruppeld worden, maar zonder merkbaar resultaat.

Desalniettemin is het van absoluut belang dat de therapie goed gevolgd wordt. Want alle schade die wordt aangericht is onomkeerbaar.

Hoe vroeger de therapie gestart wordt, hoe meer schade we kunnen voorkomen.

Eens glaucoom werd vastgesteld, is een levenslange opvolging bij de oogarts noodzakelijk.

De behandeling heeft als doel de ziekte te remmen; er wordt een streefdruk afgesproken door de oogarts, deze wordt individueel bepaald en kan veranderen in de loop van de behandeling.

We bereiken deze streefdruk door:
 • Druppeltherapie
 • Lasertherapie
 • Glaucoomoperatie
Voor meer info over de latertherapie (SLT) of de glaucoomoperatie (XEN-implant) verwijzen we u naar de desbetreffende topic op deze website.