Dokter Jadnanansing voert deze behandelingen uit, hierbij spreken we bijvoorbeeld over een inspuiting met botuline-toxine (in de praktijk) of ooglidcorrecties e.d. (onder lokale verdoving in het Jan Yperman Ziekenhuis.)