Wat?

 • LMD is een pijnloze, maar progressieve chronische ziekte die nooit leidt tot volledige blindheid, maar wel het dagelijkse leven ernstig kan verstoren
 • Het tast de gele vlek (=macula) aan, dit wil zeggen: het controle deel van het netvlies wat essentieel is voor het scherpzicht en kleurenzicht. Een goed werkende macula is absoluut nodig voor het lezen, om auto te rijden en om gezichten te herkennen.

Symptomen/klachten

 • Minder zien
 • Misvormde beelden
 • Vlekken centraal
 • Slechte waarneming van kleuren
 • Meer behoefte aan licht
 • Lichtschuwheid
LMD is de meest voorkomende oorzaak van verlies van het gezichtsvermogen bij 60-plussers, de frequentie neemt toe met de leeftijd. (10% tss 55-65 j., 30% > 80 j.)

Oorzaak/risicofactoren?

 • De precieze oorzaak is nog slecht gekend; het gaat om een abnormale veroudering van de gele vlek, een voortijdig afsterven van de centrale fotoreceptoren (kegeltjes).
 • Factoren die uw kans op LMD te krijgen vergroten, zijn:
  • De leeftijd
  • Familiale voorgeschiedenis van LMD
  • Blanke huidskleur/ lichtgekleurde ogen
  • Vrouw zijn
  • Voeding arm aan vitaminen, mineralen, antioxidanten
  • Roken

Preventie

 • Rookstop
 • Gezonde levensstijl: controle obesitas, hoge bloeddruk
 • Gezonde voeding
 • Bescherming tegen UV (zonnebril) vanaf de kindertijd
 • Self-monitoring d.m.v. een Amsler-rooster van zodra beginnende tekenen van de ziekte worden vastgesteld

Vormen

 1. Droge of atrofische LMD
  • LMD begint meestal als het minder ernstige, droge type en bij 80 à 90% van de patiënten blijft het bij deze vorm.
  • Bij droge LMD sterven de pigmentcellen en de fotoreceptoren van de gele vlek (= macula) voortijdig af.
 2. Natte of exsudatieve LMD
  • Ook al kan natte LMD spontaan ontstaan, wordt ze toch meestal voorafgegaan door de droge vorm van de ziekte.
  • Bij natte LMD ontstaan er bloedvaten onder de macula en vermindert het zicht plots. Er vormt zicht een duidelijke zwarte vlek in het beeld (= scotoom) en er ontstaan prominente vervormingen.

  • Daarom zijn regelmatige controles bij uw oogarts bijzonder belangrijk!
De droge en natte vorm komen meestal samen voor.

Behandeling

LMD is een chronische degeneratieve ziekte waarvan je niet kunt genezen. De behandeling bestaat erin te proberen de ziekte te stabiliseren.
 1. Droge LMD
  • Niet te behandelen
  • Het zicht wordt zo goed als mogelijk ondersteund met bril en loupes
 2. Natte vorm
  • Beter stabiliseren
  • Door middel van intravitreale injecties (= injecties in het glasachtig lichaam van het oog) proberen we het exsudatieve (natte) proces om te vormen in de stabielere, (maar op lange termijn toch ook traag progressieve) droge vorm.
  • Hiermee wordt initieel vaak enige visuswinst bereikt of slagen we erin het proces althans tijdelijk te stabiliseren.

   Het nadeel van injecties is dat ze herhaaldelijk en meestal levenslang moeten worden toegediend.

   De injecties worden ambulant onder druppelanesthesie geplaatst. U wordt hiervoor niet opgenomen. Deze behandeling gebeurt wel onder steriele omstandigheden en duurt ongeveer 10 minuten.
Voor meer info over de intravitreale injecties, de risico’s en de kostprijs, verwijzen we naar de topic “Intravitreale injecties” op deze website.