Wat?

In geval van een slechte bloedsuikerspiegel, kan diabetes op termijn de haarvaten van het netvlies aantasten, net zoals dit ook het geval kan zijn ter hoogte van de nieren.

Symptomen/klachten

Klachten:
 • Afhankelijk van het stadium, de ernst en de plaats van de letsels:
  • visusdaling
  • wisselende visus
  • misvormde beelden
  • plots donkere wolk waarnemen
 • Diabetische retinopathie is zogenaamd ‘sluipend’, er wordt geen enkel symptoom gevoeld voor het stadium van de complicaties, in een vroeg stadium is het zicht immers gewoonlijk niet veranderd.

  Opgelet: ook een vergevorderde en ernstige diabetische retinopathie wordt soms niet door de diabeticus waargenomen.

  Daarom zal de patiënt door de huisarts of de endocrinoloog – ook als er geen visuele klachten zijn – minstens 1x/jaar naar de oogarts worden verwezen.

Oorzaak/ risicofactoren

 • Slechte glycemiecontrole
 • De duurtijd van de diabetes
 • De leeftijd
 • Hoge bloeddruk
 • Slecht lipidenprofiel
 • Fysische inactiviteit

Preventie

 • Regelmatige controles bij de oogarts
 • Gezonde levensstijl
 • Goede glycemiecontrole, streven naar een HbA1c < 7%
 • Controle van de bloeddruk en lipiden

Vormen/stadia

 1. Het vroegtijdig stadium van de ziekte (niet-proliferatieve diabetische retinopathie) wordt gekenmerkt door zichtbare letsels ter hoogte van de kleine bloedvaten van het netvlies.

 2. De ziekte kan vervolgens traag evolueren naar meer ernstige vormen. Ze worden gekenmerkt door een uitgebreide vertraging van de bloedsomloop en vervolgens door het verschijnen van nieuwe abnormale bloedvaten (proliferatieve retinopathie).
  Deze nieuwe bloedvaten, die fijner en brozer zijn, kunnen gemakkelijker breken en zo bloedingen veroorzaken. Uiteindelijk kunnen ze eveneens het oog binnendringen en de oogdruk doen verhogen.

 3. Diabetisch macula-oedeem
  Is een complicatie van diabetische retinopathie. Het is een opeenstapeling van vocht ter hoogte van de macula, het centrum van het netvlies. Het gaat om de meest voorkomende oorzaak van slechtziendheid bij personen met diabetische retinopathie.

Diagnose

Het oogfundusonderzoek is het belangrijkste basisonderzoek om de diagnose van diabetische retinopathie te stellen en op te volgen. Soms zijn extra technische onderzoeken nodig zoals fluo-angiografie of OCT.

Let op! Neem altijd een chauffeur mee! Bij een oogfundusonderzoek worden de pupillen vaak verwijd door middel van oogdruppels. Deze werken gedurende 2 tot 3 uur. Tijdens die periode zal het zicht wazig zijn en kan de patiënt geen voertuig besturen. Er wordt dus best een chauffeur voorzien.

Behandeling

 • Laser
 • Intravitreale injecties
 • Chirurgie in gespecialiseerd centrum
Voor meer info over de intravitreale injecties, de risico’s en de kostprijs, verwijzen we naar de topic “Intravitreale injecties” op deze website.